Historische kaarten

Gedurende verschillende eeuwen wisselde de omwalling van uitzicht en positie. De eerste aarden wal met gracht en zes stenen poorten in de middeleeuwen groeide gedurende de tachtigjarige oorlog naar een nieuw ‘Italiaans’ gebastioneerd systeem. Er ontstonden negen bastions met vier poorten voor een gecontroleerde toegang tot de stad. De Bovenpoort en Zandpoort zijn nu nog aanwezig, de Koepoort en Nederpoort zijn verdwenen.

Het gebastioneerd systeem kende enkele verbouwingen en sinds midden 18de eeuw heeft deze omwalling geen militaire functie meer. Stelselmatig werden de vesten ontmanteld en opgenomen in de groei en ontwikkelingen van de stad. De luchtfoto toont Herentals vandaag met de vesten uit verschillende tijdperken in verschillende kleuren geprojecteerd. De historische kaarten zijn details van de 6 locaties.

De vesten in verschillende tijdperken

 

Lange vonder / Station

 

Kroonwerk / Le Paige

 

Begijnenvest

 

Koepoort

 

Bovenpoort

 

Molenvest

 

Overzichtskaart