Servaas Daemsstraat en omgeving

De stad bereidt de heraanleg van de Servaas Daemsstraat, Bouwerijstraat, Woud en Mussenblok voor. Op 25 september 2015 was er een eerste bewonersvergadering.
 
De stad legt tijdens de heraanleg ook nieuwe riolering aan. In deze riolering mag enkel afvalwater stromen. Inwoners zijn dus verplicht om hun regenwater te scheiden van hun afvalwater. De stad heeft hiervoor een expert aangesteld die de inwoners zal ondersteunen bij deze afkoppeling.
 
Momenteel is de bouwaanvraag ingediend. Van zodra de stad een vergunning heeft voor het uitvoeren van de werken, zal er op zoek gegaan worden naar een aannemer die deze werken kan uitvoeren. Als alles volgens plan gaat, starten de werken in het voorjaar van 2018.
 
Vóór de werken starten, organiseert de stad nog een bewonersvergadering waar de plannen toegelicht worden.