Heraanleg Markgravenstraat

Op 27 maart startte een aannemer met de heraanleg van de Markgravenstraat. Het college van burgemeester en schepenen gunde de opdracht aan de firma Sterckx Wegenbouw uit Geel voor het bedrag van 1.678.653,86 euro.
 
De heraanleg verloopt in twee fases:
  • Fase 1: van Kleine Markt tot en met kruispunt Vossenberg
  • Fase 2: van kruispunt Vossenberg tot aan kruispunt Koeterstraat
Hebt u vragen over de werf, dan kunt u contact opnemen met werfleider Pieter Van den Eynde (tel. 014-85 29 49).

Heraanleg vordert sneller dan gepland

Update van 31 mei 2017

De weg- en rioleringswerkzaamheden in de Markgravenstraat verlopen vlot. De aannemer heeft momenteel meerdere ploegen ter beschikking waardoor fase 1 (van Kleine Markt tot en met het kruispunt met Vossenberg) volledig afgerond is tegen het begin van het bouwverlof.

De aannemer start op woensdag 7 juni ook al aan fase 2 (van Vossenberg tot Lierseweg) en werkt dus tot aan het bouwverlof gelijktijdig aan beide delen van de straat. Tijdens het bouwverlof is de werf tussen Vossenberg en Lierseweg toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Als de werkzaamheden vlot blijven verlopen en de aannemer niet te veel hinder ondervindt van de weersomstandigheden, is de heraanleg afgerond tegen begin oktober. Dat is een maand vroeger dan oorspronkelijk gepland.

Verkeerssituatie tijdens fase 1

 
  • Het eerste deel van de Markgravenstraat én het kruispunt van de Vossenberg zijn afgesloten voor het doorgaand verkeer.
  • Het verkeer van de Ekelstraat wordt omgeleid via de Koeterstraat en de Lierseweg. 
  • Het verkeer van de Stationsstraat wordt omgeleid via de Schoolstraat en de Lierseweg.
  • Er geldt een parkeerverbod in de Vossenberg (straat) op de rijbaan tussen de Markgravenstraat en de Koeterstraat. Parkeren op de parkeerstrook mag wel.

De parkeerterreinen van de sporthal en de kunstacademie blijven bereikbaar

  • Tussen de parkeerterreinen 1, 2 en 3 van de sporthal en het parkeerterrein van de academie is een doorgang.
  • Zowel het in- als uitrijden gebeurt via de Vossenberg (straat). Om dit veilig te laten verlopen, staan er tijdelijke verkeerslichten aan de in- en uitrit.
  • In de Vossenberg (straat ) geldt eenrichtingsverkeer tussen de Madrigaalstraat en de Bolwerkstraat. Zo ontstaat er een verkeerslus. U kunt het parkeerterrein oprijden vanop de Lierseweg, via de Glasstraat, de Madrigaalstraat en Vossenberg (straat). Het parkeerterrein verlaten gaat via Vossenberg (straat) naar de Bolwerkstraat of de Lierseweg.

Goedkeuring voorontwerp

Op 26 september 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp voor de weg- en rioleringswerkzaamheden in de Markgravenstraat goed.

U kunt het ontwerp raadplegen via onderstaande linken. Het plan hing ook ter inzage in sportcomplex De Vossenberg (Markgravenstraat 93).

Opmerkingen konden tot 21 oktober 2016 overgemaakt worden aan het stadsbestuur. Dat kon via een e-mail aan info@herentals.be of met een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Gunning studieopdracht

Op 18 juli 2016 gunde het college van burgemeester en schepenen de studieopdracht voor de weg- en rioleringswerkzaamheden in de Markgravenstraat aan Arcadis Belgium nv uit Hasselt voor de prijs van 77.440,05 euro.

De openbare riolering in de Markgravenstraat is één van de oudste stelsels van de stad. Er zijn scheuren en breuken in de buizen die bij hevige regenval wegverzakkingen veroorzaken. De stedelijke diensten hebben de laatste jaren systematisch plaatselijke herstellingen uitgevoerd. De schade aan de riolering is echter zo groot dat een volledige vernieuwing van de riolering en het wegdek nodig is. De stad besliste in december 2015 om de heraanleg, die oorspronkelijk gepland was voor 2018-2019, te verschuiven naar 2016-2017.

In afwachting van de heraanleg voert de stad een tonnagebeperking in. Voertuigen van meer dan 3,5 ton mogen niet meer door de Markgravenstraat.

Heraanleg Markgravenstraat Herentals