Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Golfterrein Witbos

Voorlopige vaststelling en openbaar onderzoek

Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'golfterrein Witbos' wordt de bestendiging van de het bestaande golfterrein Witbos nagestreefd, inclusief de mogelijkheid om de club te laten evolueren tot een volwaardige 18 holes golfbaan. Enkele boogloodsen worden behouden en hier kunnen onder voorwaarden kleine en grote evenementen plaatsvinden. Het heidelandschap wordt versterkt, er worden rondom verbindingen voorzien voor fietsers en voetgangers én de te kappen bossen zullen deels ter plaatse gecompenseerd worden , deels buiten het plangebied. In het GRUP is ook plaats voor een speelbos en een lokale sporthal.

Het openbaar onderzoek van het voorlopig vastgestelde GRUP zal plaatsvinden van 16 juli tot en met 13 september 2019. Het GRUP zal gedurende dit openbaar onderzoek ter inzage liggen bij het departement Omgeving (Graaf Ferrarisgebouw, Koning Albert II-Laan 20, 1000 Brussel) én op het administratief centrum van de stad Herentals, Augustijnenlaan 30. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

U kunt het plan ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be -> lopende inspraakprocedures en openbare onderzoeken -> gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen -> GRUP Golfterrein Witbos.

Er wordt geen publiek participatiemoment georganiseerd.

Bezwaren en opmerkingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 13 september 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Herentals of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. In geval u uw reactie schriftelijk wenst over te maken aan de stad Herentals, gelieve deze over te maken ter attentie van Stad Herentals, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals.