Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk

Startnota en procesnota - openbaar onderzoek

De startnota en de procesnota liggen van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019 ter inzage:

  • in het gemeentehuis van Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar;
  • bij het departement Omgeving, in het Graaf Ferrarisgebouw, Koning Albert II-Laan 20, 1000 Brussel.

U kunt het plan ook downloaden via www.omgevingvlaanderen.be -> lopende inspraakprocedures en openbare onderzoeken -> gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen -> GRUP Vallei Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk.

Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd, telkens doorlopend van 17 uur tot 20 uur, op:

  • dinsdag 4 juni 2019 in Zaal 't Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals
  • donderdag 6 juni 2019 in Ontmoetingscentrum De Vrede, Lichtaartseweg 131, 2250 Sint-Jozefs-Olen;
  • woensdag 12 juni 2019 in GC De Volle Vaart, Vaartkom 6, 2280 Grobbendonk;
  • donderdag 13 juni 2019 in Ontmoetingscentrum Lichtaart, Schoolstraat 31, 2200 Lichtaart

Van Harte Welkom!

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. In geval u uw reactie schriftelijk wenst over te maken aan de stad Herentals, gelieve deze over te maken ter attentie van Stad Herentals, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals.