Gemeentedecreet

Het Vlaamse gemeentedecreet regelt de werking van de lokale besturen regelt. Het grootste deel van de artikelen van dit decreet traden in werking op 1 januari 2007, bij de start van de legislatuur 2007-2012. Het gemeentedecreet geeft de steden en gemeenten heel wat verantwoordelijkheden.