Financiële ondersteuning door coronacrisis

Is uw inkomen of koopkracht gedaald door de coronacrisis? Kunt u dagelijkse kosten en facturen niet meer betalen? Hebt u nood aan een gesprek of ondersteuning? Blijf niet zitten met uw vragen en vraag de coronasteun aan.

Welke hulp?

 • internetkosten
 • laptop voor scholieren en studenten (ook 18+)
 • schoolkosten
 • achterstallen van huur, water, energie, lening
 • beschermingsmateriaal
 • hulp bij andere basisbehoeften
 • kosten psychosociale hulp
 • medische kosten

Voor wie?

 • U bent werknemer, zelfstandige, werkzoekende, ...
 • U woont in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven.
 • U hebt een laag inkomen of uw inkomen is door corona gedaald.
 • U hebt moeite om uw facturen te betalen.
 • U hoeft geen cliënt te zijn van het OCMW.

Hoe aanvragen?

 • Vul het formulier onderaan deze pagina in, of maak een afspraak bij de sociale dienst via tel. 014-24 66 66.
 • Als u al cliënt bij het OCMW Herentals, neemt u contact op met uw maatschappelijk werker.

Procedure

 • Een maatschappelijk werker onderzoekt of u recht hebt op deze financiële hulp.
 • De maatschappelijk werker bekijkt samen met u op welke manier wij kunnen helpen. U bepaalt dus mee wat er gebeurt.
 • Wij respecteren de privacy en het beroepsgeheim.

VRAAG ONLINE AAN

Privacy