Weg- en rioleringswerken Lierseweg

Op 13 maart 2017 startte de aanleg van veilige fietspaden langs de Lierseweg en de Herentalsesteenweg (N13). Tegelijkertijd wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De werfzone ligt tussen het op- en afrittencomplex van de E313 (Herentals-West, nr. 20) en het kruispunt ter hoogte van Van Ende & Roxy.
 
Enkele maanden geleden werden de laanbomen langs de N13 gerooid, ter voorbereiding van de heraanleg. Nu stelt het college van burgemeester en schepenen een firma aan voor het bouwrijp maken van het terrein zodat de nutsmaatschappijen hun nieuwe leidingen kunnen aanleggen. De opdracht gaat naar de firma Caethoven Wegenbouw uit Vosselaar. Het aandeel van Herentals in de kostprijs is 58.102,84 euro.

Planning fase 1 en 2

 • 13 maart 2017: bouwrijp maken verworven gronden
 • 18 april 2017: nutsleidingen aanleggen - meer informatie
 • Najaar 2017: start aanleg riolering en fietspaden

De rooilijn werd uitgezet op 17 februari. Aan elke oprit zijn twee piketten geslagen op 50 centimeter van de nieuwe rooilijn. Op deze piketten staat de nieuwe hoogte van het fietspad aangeduid. Bewoners en bedrijven hebben tot 13 maart de tijd om hun opstallen te verplaatsen naar de nieuwe rooilijn, anders worden ze door de aannemer verwijderd.

De werkzaamheden starten opnieuw in maart. De aannemer maakt het verworven terrein bouwrijp. Dit betekent dat het maaiveld van de onteigende zone vrij gemaakt wordt om vlot te kunnen werken.

Onmiddellijk volgend op deze werken, na de paasvakantie, zijn de nutsmaatschappijen aan de beurt. Zij verplaatsen een aantal nutsleidingen die anders de aanleg van de nieuw aan te leggen riolering hinderen. De bestaande waterleiding zal volledig vernieuwd worden door Pidpa.

Pas als deze voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan er gestart worden met de uiteindelijke aanleg van de riolering en het fietspad. Vanaf het moment dat de aannemer gekend is, organiseert de stad een nieuwe bewonersvergadering.

Verkeershinder

Om alles veilig te laten verlopen, geldt er eenrichtingsverkeer op de Lierseweg en de Herentalsesteenweg.
 
Verkeer
 • Verkeer is toegestaan in de richting van Herentals naar Lier.
 • Het verkeer richting Herentals volgt een omleiding langs de E313, Atealaan, Herenthoutseweg en ring om zo de Lierseweg en de Herentalsesteenweg te bereiken.
Fietsers
 • Plaatselijk fietsverkeer is wel mogelijk op een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg. 
 • Fietsverkeer over grotere afstanden wordt omgeleid via het jaagpad langs het Albertkanaal. 
De Lijn
 • De bushaltes Jagersdreef, Buntvenne, Meirendreef en Hazenstraat worden tijdens de werkzaamheden niet bediend.
 • Lijn 150 (Lier-Njilen-Herentals) richting Herentals wordt omgeleid via de E313. Voor meer informatie over het aangepaste traject kunt u terecht op www.delijn.be.
Industrieweg
 • Het kruispunt met de Industrieweg in Grobbendonk blijft maximaal toegankelijk.
 • Bij het bouwrijp maken van de gronden is het kruispunt na drie werkdagen opnieuw toegankelijk vanuit beide rijrichtingen.
 • Bij het aanleggen van de nutsleidingen streven de nutsmaatschappijen ernaar om dit deel van de werfzone opnieuw toegankelijk te maken na vier weken.