Weg- en rioleringswerken Lierseweg

De stad Herentals werkt samen met de gemeente Grobbendonk en het Agentschap Wegen en Verkeer aan de aanleg van veilige fietspaden langs de Lierseweg en de Herentalsesteenweg (N13). Tegelijkertijd wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De werfzone ligt tussen het op- en afrittencomplex van de E313 (Herentals-West, nr. 20) en het kruispunt ter hoogte van Van Ende & Roxy.

Planning fase 1 en 2

 • 13 maart 2017: bouwrijp maken verworven gronden
 • 18 april 2017: nutsleidingen aanleggen - meer informatie
 • 27 november 2017: start aanleg riolering en fietspaden
 • Als de huidige werken afgelopen zijn, legt het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe asfalt op de weg. Dan zijn de werken afgelopen.

De rooilijn werd uitgezet op 17 februari 2017. Aan elke oprit werden twee piketten geslagen op 50 centimeter van de nieuwe rooilijn. Op deze piketten stond de nieuwe hoogte van het fietspad aangeduid. Bewoners en bedrijven hadden tot 13 maart de tijd om hun opstallen te verplaatsen naar de nieuwe rooilijn, anders werden ze door de aannemer verwijderd.

De werkzaamheden startten opnieuw in maart. De aannemer maakte het verworven terrein bouwrijp. Dit betekent dat het maaiveld van de onteigende zone vrij gemaakt werd om vlot te kunnen werken.

Onmiddellijk volgend op deze werken, na de paasvakantie, waren de nutsmaatschappijen aan de beurt. Zij verplaatsten een aantal nutsleidingen die anders de aanleg van de nieuw aan te leggen riolering zouden hinderen. De bestaande waterleiding werd volledig vernieuwd door Pidpa.

Eind november 2017 kan de aannemer starten met de uiteindelijke aanleg van de riolering en het fietspad.

Verkeershinder

Om alles veilig te laten verlopen, geldt er eenrichtingsverkeer op de Lierseweg en de Herentalsesteenweg.
 
Verkeer
 • Verkeer is toegestaan in de richting van Herentals naar Lier.
 • Het verkeer richting Herentals volgt een omleiding langs de E313, Atealaan, Herenthoutseweg en ring om zo de Lierseweg en de Herentalsesteenweg te bereiken.
Fietsers
 • Plaatselijk fietsverkeer is wel mogelijk op een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg. 
 • Fietsverkeer over grotere afstanden wordt omgeleid via het jaagpad langs het Albertkanaal. 
De Lijn
 • De bushaltes Jagersdreef, Buntvenne, Meirendreef en Hazenstraat worden tijdens de werkzaamheden niet bediend.
 • Lijn 150 (Lier-Njilen-Herentals) richting Herentals wordt omgeleid via de E313. Voor meer informatie over het aangepaste traject kunt u terecht op www.delijn.be.
Industrieweg
 • Het kruispunt met de Industrieweg in Grobbendonk blijft maximaal toegankelijk.
 • Bij het bouwrijp maken van de gronden is het kruispunt na drie werkdagen opnieuw toegankelijk vanuit beide rijrichtingen.
 • Bij het aanleggen van de nutsleidingen streven de nutsmaatschappijen ernaar om dit deel van de werfzone opnieuw toegankelijk te maken na vier weken.