Subsidies voor evenementen

Bij de organisatie van jouw evenement kan je aanspraak maken op subsidies.

Zo ondersteunt de stad uitzonderlijke en unieke projecten in Herentals via projectsubsidies. De projecten moeten vernieuwend, socio-cultureel en gemeenschapsvormend zijn, met aandacht voor het overschrijdende karakter en het stimuleren van samenwerking.

Je kan een projectsubsidie aanvragen tussen 1 september en 1 maart. Na 1 maart worden alle aanvragen behandeld. De subsidie wordt uitgekeerd in de loop van de maand mei.