Coronamaatregelen

Organisatoren

Vanaf 9 juni zijn er nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen, en dat is ook goed nieuws voor de organisatoren van evenementen. Meer info over deze maatregelen vind je op info-coronavirus.be.

Als je een evenement organiseert, volg je deze stappen:

  1. Je vraagt via de evenementaanvraag een voorwaardelijke goedkeuring van het stadsbestuur aan. Een evenement kan enkel plaatsvinden indien de coronamaatregelen die gelden op het moment van het evenement dit toelaten.
  2. Gaat je evenement door in een binnenlocatie en gaan er meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig zijn? Vraag dan het CIRM  (Covid Infrastructure Risk Model) op bij de uitbater van je zaal.
  3. Gaat je evenement door in een buitenlocatie en gaan er meer dan 200 personen gelijktijdig aanwezig zijn? Je vult een CERM (Covid Event Risk Model) en de bijhorende veiligheidsplannen in. Neteland werkte een checklist uit die organisatoren helpt bij de opmaak van deze plannen. Zorg dat deze documenten beschikbaar zijn tijdens je evenement zodat je ze kan voorleggen aan controlerende instanties. Je kan ook het volledige Covid Event Protocol raadplegen. Opgelet: een groen label betekent niet onmiddellijk dat je evenement mag doorgaan. Dit geeft slechts een advies, de finale beslissing ligt bij het stadsbestuur.
  4. Zorg dat je organisatie de heersende protocollen goed opvolgt (en bij verstrenging of versoepeling ook aanpast) en dat je deze duidelijk communiceert aan de bezoekers van je evenement. De laatste protocollen vind je op info-coronavirus.be.

Zaaluitbaters

Sinds 9 juni is het opnieuw mogelijk om evenementen binnen te organiseren. Heel wat organisatoren zijn daarom bezig met organiseren van nieuwe activiteiten. Indien ze meer dan 100 aanwezigen gelijktijdig op hun evenement verwachten, hebben ze een goedgekeurd CIRM  (Covid Infrastructure Risk Model) voor hun locatie nodig.

Het CIRM is een checklist van de federale overheid waarmee uitbaters hun infrastructuur coronaveilig kunnen maken. Het CIRM legt de uitbater onder meer een maximumcapaciteit en zeer strenge ventilatienormen op, waardoor heel wat zalen op dit moment geen goedgekeurd CIRM kunnen krijgen. We raden alle organisatoren daarom aan om hun evenementen zoveel mogelijk buiten te organiseren.

Ben jij een uitbater van infrastructuur voor evenementen? Vul het CIRM in voor jouw locatie en laat deze goedkeuren door de stad. Het goedkeurde CIRM is een eerste stap om activiteiten in jouw infrastructuur te mogen organiseren. Verder moet je als verhuurder de huurders informeren over de ventilatieregels, waarbij het belangrijk is dat ramen en deuren zo maximaal mogelijk open gezet worden. De meest recente coronaregels vind je op: info-coronavirus.be.

Heb je geen mechanische ventilatie? Neem dan een preventieadviseur of EPB-verslaggever onder de arm om jouw locatie na te kijken. Zijn advies bepaalt de extra maatregelen die je moet nemen en zijn inschatting van de maximumcapaciteit. Dit voeg je toe aan de CIRM.

    Meer informatie over het CIRM en het bijhorende aanvraagformulier vind je op https://www.covideventriskmodel.be/cirm.

    Wil je huurders ook informeren over de meldingsplicht of aanvraagprocedure van publiek toegankelijke activiteiten? Dan verwijs je best door naar het evenementenloket (www.herentals.be/evenementen, evenementen@herentals.be, 014-21 21 86).