Evenementcontainers

Verenigingen en organisaties die een evenement organiseren, kunnen Diftar-containers aanvragen. De containers worden ter beschikking gesteld gedurende minstens een dag en maximum een maand. Ze dienen voor het inzamelen en verwerken van restafval of GFT-afval dat op het evenement ontstaat. 
 
Kostprijs
 
Overzicht plaatsingstarieven
 
ContainertypeRestafvalGFT
120 liternvt10 euro
240 liter10 euronvt
1.100 liter25 euronvt
Voor het transport en de verwerking van het aangeboden afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per kilogram gewogen gewicht verschuldigd. Het bedrag is vastgesteld op:
 
  • 0,30 euro per kilogram aangeboden restafval
  • 0,22 euro per kilogram aangeboden GFT
 
Hoe evenementcontainers aanvragen
 
Dit kan op twee manieren:
 
  • Via het aanvraagformulier voor evenementen. Dit formulier gebruikt u wanneer u uw evenement expliciet moet aanvragen. Alle mogelijke ondersteuning van onze diensten in verband met een evenement worden er in één overzichtelijk formulier angeboden. Voor meer informatie kunt u ons evenementenloket bezoeken.
  • Via het aanvraagformulier evenementcontainers. Dit formulier gebruikt u wanneer u uw evenement niet expliciet moet aanvragen.

Om alles goed te kunnen organiseren moet het formulier minstens 10 dagen voor de aanvang van het evenement bij de stadsdiensten zijn ingediend.