Diplomavereisten maatschappelijk werker sociale dienst

De diplomavereisten om te worden toegelaten tot de functie van maatschappelijk werker van een OCMW, zijn wettelijk geregeld. De reglementering is een complexe materie. We zetten de vereisten voor jou op een rij.

Let wel: dit is de situatie op 11/2021. Voor de meest recente info kijk op Vlaamse overheid.

Wat is de definitie van een maatschappelijk werker OCMW?

Het gaat hier om de maatschappelijk werker die de sociale onderzoeken uitvoert en de individuele hulpvragen behandelt en opvolgt.

Een maatschappelijk werker sociale dienst OCMW moet voldoen aan deze diplomavoorwaarden:

 • diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent
 • diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg

Deze diploma’s dateren van vóór de invoering van de BAMA-structuur (= vóór het academiejaar 2004-2005) en worden ook in aanmerking genomen:

 • diploma van maatschappelijk assistent
 • diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal agogisch werk.
 • buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent
 • diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid
 • diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren.

Deze diploma’s komen NIET in aanmerking tot de toegang tot de functie van maatschappelijk werker OCMW:

 • gegradueerde maatschappelijk werker (hoger beroepsonderwijs)
 • master in maatschappelijk werk, als die niet ook een bachelor in maatschappelijk werk met titel van maatschappelijk assistent heeft
  Opgelet: deze 2 diploma’s komen wel in aanmerking voor functies van maatschappelijk werker waarbij het sociaal onderzoek niet tot het takenpakket behoort.

Mocht je over de diplomavereisten toch nog vragen hebben kan je de personeelsdienst contacteren op personeelsdienst@herentals.be of tel. 014-28 50 50.