Signalisatievergunning

Een signalisatievergunning is nodig wanneer u een stuk van het openbaar domein inneemt om werken uit te voeren. De signalisatie waarschuwt de weggebruiker voor gevaren en verkeersbelemmeringen. De signalisatie moet tijdens de volledige duur van de werken duidelijk en correct blijven staan.

Voorbeelden van werken waarvoor u een signalisatievergunning moet aanvragen zijn:

 • als u bij een verhuis stoepen en fietspaden gebruikt voor de verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Wanneer u enkel een of meerdere parkeerplaatsen wil innemen, kunt u een parkeerverbod aanvragen.

Procedure

 • Vraag uw signalisatievergunning zeven dagen vooraf online aan. U kunt ook een afspraak maken met het stadsloket.
 • Na onderzoek door onze diensten ontvangt u uw vergunning per e-mail of per post.
 • U kunt uw signalisatiemateriaal afhalen bij de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8). Hiervoor maakt u een afspraak.
 • Ook voor het terugbrengen van de bordjes maakt u een afspraak.

Kostprijs

 • U betaalt een retributie (huurprijs) voor het gebruik van de verkeersborden en andere signalisatiematerialen.
 • Wanneer u het openbaar domein voor langer dan een dag inneemt, moet u ook een belasting betalen. De belasting bedraagt 0,30 euro per kalenderdag per begonnen vierkante meter, met een minimum van 25 euro. 
 • Wanneer u betalende parkeerplaatsen inneemt betaalt u een bijkomende belasting van 10 euro per kalenderdag per betalende parkeerplaats.
 • Wanneer het gebruikelijke voetgangers- en fietsverkeer op de voet- en fietspaden verhinderd wordt, wordt het bedrag van de belasting verdubbeld.
 • Opgelet: de stad heft een bijkomende belasting van 50 euro wanneer u:
  • een parkeerverbod 2 kalenderdagen of minder vóór de ingang van het verbod aanvraagt.
  • een signalisatievergunning 5 kalenderdagen of minder voor de ingang van de inname van het openbaar domein aanvraagt.