Bouwlijn uitzetten

Vooraleer u begint te bouwen, moet u de bouwlijn laten uitzetten. Dit gebeurt door een beëdigd landmeter-expert. De bouwlijn is de lijn die bepaalt waar de voorgevel van uw woning moet komen. Een bouwlijn is niet hetzelfde als de rooilijn. De rooilijn is de lijn die de grens aangeeft tussen openbaar domein en privé eigendom. Als uw woning tegen de openbare weg staat (bijvoorbeeld tegen de stoep), dan vallen de rooilijn en de bouwlijn wel samen.