Derdewereldraad

De derdewereldraad versterkt samen met de dienst internationale samenwerking het draagvlak voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Ze betrekken burgers, verenigingen en scholen bij activiteiten op gebied van internationale samenwerking en mondiale vorming zoals de 11.11.11-actie, Wereldtals en Ciné Horizon. De derdewereldraad geeft advies over het verlenen van subsidies voor internationale samenwerking.
 
Meer informatie

Paul Van de Vel, voorzitter, wereld@herentals.be

Derdewereldconsulente Ann Gebruers, Markgravenstraat 107, tel. 014-28 52 50, wereld@herentals.be