Coronamaatregelen voor ondernemers

Acties stadsbestuur

 • Check www.handelshart.be en www.facebook.com/handelshartherentals als u een webshop of een afhaalzaak hebt.
 • Hebt u vragen of noden voor het stadsbestuur, laat het ons weten via info@handelshart.be.
 • We organiseren we online infosessessies over het opstarten van een webshop op Facebook of Instagram. Bent u geïnteresseerd, laat het ons weten via info@handelshart.be
 • We sturen regelmatig een nieuwsbrief rond met de meest recente corona-informatie. Wenst u op de mailinglijst, laat het ons weten info@handelshart.be.
 • Handelshart Herentals en de stad zijn op dit moment druk bezit aan de uitwerking van een strategie voor heropening op 11 mei. 

Hinderpremie

Uitbreiding steunmaatregelen voor ondernemingen
 • Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een éénmalige premie van 4.000 euro.  Dus ook foorkramers non-food en marktkramers/ambulante handelaars non-food. Wanneer ze na 21 kalenderdagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag (zelfstandig in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot maxistatuut).   
 • Als zelfstandige in bijberoep komt u enkel in aanmerking als u, omwille van de hoogte van uw beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.  Wanneer u technisch werkloos wordt, mag u uw bij-beroep blijven uitoefenen.    
 • Extra belangrijk is de toekenning van de hinderpremie per vestiging, met een maximum van vijf vestigingen.  
 • Horecazaken die hun verbruikszaal moeten sluiten behouden de volledige premie van 4.000 euro wanneer ze afhaalactiviteit organiseren.

Voor vragen over de hinderpremie, contacteert u het VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) via info@vlaio.be, via WhatsApp of telefoon op 0800 20 555 (gratis nummer).

Aanvragen (registratie tot het bekomen van) Corona Hinderpremie moeten gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na einde van de handhavingsperiode op 5 april 2020.

Extra ondersteuningen bovenop de hinderpremie
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus, kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt (‘gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische activiteit’).
 • Er is een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij u al bij een onderbreking van tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht.
 • U moet het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het 2de kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen en sociale afstand-maatregelen van toepassing. Om de nodige 1,5 meter afstand te laten respecteren, zal vanuit het stadsbestuur, bij alle essentiële winkels, nog een affiche verspreid worden deze week. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Bij vragen kan u telefonisch contact opnemen met de expert lokale economie van de stad Herentals via het nummer 014-28 50 50, of via economie@herentals.be.