Circussen

De stad heft vanaf 1 januari 2020 een retributie op het gebruik van de openbare ruimte en de nutsvoorzieningen voor evenementen en circussen. Elke organisator die gebruik maakt van elektriciteitskasten of watervoorzieningen van de stad dient hiervoor een bijdrage te betalen. Daarnaast verandert ook de werkwijze.

Op het grondgebied van Herentals mogen maximum drie circussen per jaar doorgaan met een tussenperiode van drie maanden tussen de verschillende circussen. Het circus mag geen acts met wilde dieren brengen en geen geluidswagen gebruiken.

Het circus krijgt enkel toelating na het voorleggen van onderstaande documenten:

  • Bewijs van geldige brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Recent positief keuringsattest voor elektriciteit.
  • Inplantingsplan en technische beschrijving van de installaties.
  • Kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er dieren optreden.

Gebruik van de openbare weg voor publicatie

De openbare weg in Herentals kan enkel door circussen gebruikt worden voor het plaatsen van sandwichborden. De borden van een circus kunnen ten vroegste veertien dagen vóór de eerste voorstelling geplaatst worden en worden zeven dagen na de laatste voorstelling verwijderd. Alle borden die voor of na deze periode op het grondgebied aangetroffen worden, worden beboet. Voor andere evenementen is het verboden om sandwichborden of andere publicaties op de openbare weg te plaatsen.

Tarieven

  • Multifunctioneel terrein: 25 euro per dag en vanaf de zesde dag 12,5 euro per dag
  • Elektriciteit: 25 euro per dag per meterkast (waarborg sleutel elektriciteitskast: 50 euro)
  • Water: 15 euro per dag per wateraansluiting
  • Afval: voor het afvoeren van huisvuil kan men een sticker van 2,5 euro per vuilniszak aanschaffen

Om de elektriciteitskasten te gebruiken dient de organisator de sleutel van de kast op te halen bij de stedelijke werkplaats. De sleutel kan mits betaling van 50 euro waarborg, vijf dagen voor aanvang van het evenement opgehaald worden en moet vijf dagen na het evenement teruggebracht worden.  

Na het tekenen van een verantwoordelijkheidsovereenkomst en het betalen van 50 euro waarborg (cash geld) ontvangt u de sleutel en een handleiding voor het gebruik van de meterkast. De stedelijke werkplaats bevindt zich op het adres Hemeldonk 8 in Herentals en is elke werkdag geopend van 8 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. Indien u vragen heeft over het aansluiten van uw toestellen aan de kasten en over de nodige hulpstukken (kabels en dergelijke) kan u tijdens de kantooruren contact opnemen met onze stedelijke werkplaats via het nummer 014-85 92 40.

Op de locaties waar er watervoorzieningen zijn zal de stedelijke werkplaats afhankelijk van de weersomstandigheden het water open zetten en terug afsluiten. Extra hulpstukken en verdeelstukken worden niet ontleend en worden door de organisator voorzien. 

Het is verboden om constructies op het skatepark te plaatsen. Dit moet altijd bereikbaar en bruikbaar zijn voor de gebruikers.  

De signalisatie voor het tijdelijke verkeersreglement van het multifunctioneel terrein wordt kosteloos voorzien tot een niveau van parkeervrij maken van de parking.