Buurtwerking Diependaal (2020)

Update van 26 mei: Onze speelpleinwerkingen worden deze zomer op een andere manier georganiseerd. Bekijk onze coronamaatregelen en -richtlijnen.

Wij willen er voor zorgen dat deze zomer leuk én veilig verloopt voor de kinderen, de ouders en de begeleiders. Daarom zijn wij verplicht medische fiches van de deelnemers bij te houden. Deze vult u hier in.

Op onze Facebookpagina en deze overzichtspagina vindt u de laatste updates omtrent ons zomeraanbod.

Volg het laatste nieuws omtrent de coronacrisis.

Buurtwerking Diependaal is een vakantiewerking die georganiseerd wordt tijdens juli en augustus in het buurthuis van Diependaal (Musketstraat 100, Herentals). De werking is er voor alle kinderen van Diependaal die geboren zijn tussen 2008 en 2015. De activiteiten worden begeleid door gebrevetteerde animatoren en een hoofdanimator.

Wanneer

De buurtwerking in Diependaal is open van 6 juli tot en met 14 augustus. Er is geen werking tijdens het weekend en op 21 juli (feestdag)

De activiteiten vinden plaats van 12 tot 16 uur.

Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren ter plaatse om 12 uur.

Bij deelname bent u ook verplicht een medische fiche in te vullen.

Prijs

De werking is gratis.

Zwemmomenten

Er zijn zwemmomenten gepland op vrijdag 24 juli en op vrijdag 14 augustus waarbij de kinderen naar het Netepark gaan. Het doelgroepenbad wordt op dat moment gereserveerd voor de bubbel. Houd bij het klaarmaken van de zwemtas rekening met de dresscode van het Netepark.

Coronamaatregelen en -richtlijnen

Bubbels
 • We mogen speelpleinwerkingen organiseren als we werken met bubbels van maximaal 50 personen met een vaste samenstelling.
 • Alle kinderen en (hoofd)animatoren zijn inbegrepen bij deze 50 personen.
 • Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet men geen afstand houden en geen mondmasker dragen.
 • Elke bubbel blijft één week behouden. Als een deelnemer maar twee van de vijf dagen deelneemt, dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. De ‘vrije’ plaats wordt niet door iemand anders ingevuld.
 • De kinderen geboren tussen 2008 en 2015 kunnen terecht op vier bubbels verspreid over Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De kleuters van geboortejaar 2016 krijgen een aparte locatie (zij vereisen een aparte aanpak) net zoals de plus twaalfjarigen (voor hen gelden er andere richtlijnen).
Ouders
 • Het is niet mogelijk om de deelnames van uw kinderen aan jeugdaanbod te spreiden in dezelfde week. De stabiliteit van onze groepen is cruciaal deze zomer. Maak binnen dezelfde week gebruik van één jeugdwerking.
 • Het is aangeraden om, indien mogelijk, broers en zussen in te schrijven voor dezelfde bubbel.
 • Als ouder bent u niet inbegrepen in de bubbel van 50 en dient u zich aan de geldende maatregelen te houden. Dit wil zeggen dat u een mondmasker draagt bij het brengen en ophalen van de kinderen, uw handen desinfecteert bij het binnenkomen en de sociale afstand respecteert.
Deelnemers
 • Kinderen die behoren tot de risicogroep mogen inschrijven mits toestemming van de ouders, voogd of huisarts. U dient als ouder aan te geven op de medische fiche dat uw kind tot deze risicogroep behoort.
 • Kinderen die ziek waren binnen de vijf dagen voor de start van de activiteit, mogen niet deelnemen. Ook als een kind tijdens de activiteit ziek wordt, mag het niet meer deelnemen. U bent als ouder verantwoordelijk om geen zieke kinderen te laten deelnemen.
 • Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn minder een bron van besmetting en minder vatbaar voor het virus. Kinderen en jongeren ouder dan twaalf jaar vormen een groter gevaar voor besmetting. Daarom vormen zij een aparte bubbel. Voor hen is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden. We verwachten dat jongeren (+12 jaar) een eigen mondmasker meenemen naar de werking.
Contacttracing
 • Wij houden voor, tijdens en tot een maand na de speelpleinwerking gegevens van de bubbels, de kinderen en medische fiches bij. Vul deze medische fiche hier in.
 • We houden ook per bubbel een contactlogboek bij. Hierin worden de gegevens verzameld van externe personen die in contact komen met de bubbel. Indien uw kind buiten de speelpleinwerking in contact komt met een besmette persoon, dient u de dienst meteen te verwittigen.
 • Breng ons zeker op de hoogte als uw kind tijdens of na de speelpleinweek ziek wordt.
 • Wij verzamelen gegevens via uw inschrijving, de medische fiche en het contactregister. In het kader van de coronacrisis worden deze gegevens indien nodig gedeeld met het contacttracerteam.

Nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren of raadpleeg de FAQ die de Ambrassade opstelde.

Foto's

Tijdens onze activiteiten worden mogelijks sfeerfoto’s gemaakt die gebruikt worden in stedelijke publicaties. Voor het gebruik van gerichte foto’s wordt specifiek toestemming gevraagd aan de betrokken persoon. Wenst u niet gefotografeerd te worden, laat het ons weten. Mail naar jeugddienst@herentals.be of bel 014-21 21 86.

Verzekering

De kinderen zijn steeds verzekerd tegen mogelijke ongevallen tijdens de werking.