Buurtbos in Noorderwijk

Aanplantdag op zondag 18 maart

Het terrein is klaar om aangeplant en ingericht te worden. Dat gebeurt volgens het plan dat samen met de buurtbewoners, Bosgroep Zuiderkempen en het Agentschap voor Natuur en Bos tot stand kwam. Het wordt een waar buurtbos en een groene buurtplek voor en door omwoners en passanten. Het bos zal bestaan uit loofbomen zoals zomereik en haagbeuk, omrand met hoge, bloemrijke struiken.

Op vrijdag 23 februari staken de leerlingen van vrije basisschool ’t Klavertje de handen reeds uit de mouwen. Zijn plantten bijna 1.000 boompjes!

Op zondag 18 maart is iedereen welkom om nog meer boompjes te planten. Samen met de vrijwilligers van de bosgroep bouwen we aan het nieuwe bos. De groendienst zorgt vooraf voor de plantgaten. Er staat een hapje en een drankje klaar voor alle helpers.

Komt u mee helpen, schrijf u dan vrijblijvend in via het onlineformulier. We spreken om 13 uur af aan het paadje langs de begraafplaats tussen de Bremstraat en Landweg.

Ook voor de verdere opvolging van de nieuwe bosaanplant is er ruimte voor enthousiaste vrijwilligers.

Voor de aankoop van het plantgoed en het infobord ontvangt de stad via Bosgroep Zuiderkempen een subsidie van 2.202,46 euro van Plattland Plus en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Naaldbos maakt plaats voor de ontwikkeling van een loofbos

Op maandag 27 november 2017 startten de kapwerken aan de begraafplaats van Noorderwijk. In de aangrenzende groenzone vonden dunningswerken plaats. De werkzaamheden duurden ongeveer tien werkdagen.

De bomen werden geveld en afgevoerd met zware machines. Ze worden tijdelijk opgeslagen aan de rand van het bos, naast het verbindingspad tussen de Bremstraat en Landweg. Door de werkzaamheden kan de toegangsweg beschadigd worden. Na de werken brengt de aannemer het pad opnieuw in goede staat. 

Tegen het einde van het jaar is ook het verhakselen van het takhout en het bosfrezen om het terrein plantklaar te maken, afgerond.

Bewonersvergadering

Op donderdag 23 november 2017 waren de buurtbewoners welkom op een vergadering over het buurtbos in Noorderwijk. Die vond plaats in het Dorpshuis (Ring 26).

In samenspraak met de buurt maakte het stadsbestuur een plan op voor de omvorming van het naaldbos en de aanliggende groenzone aan de begraafplaats van Noorderwijk. Samen met de Bosgroep Zuiderkempen en het Agentschap voor Natuur en Bos stelde de stad dit plan voor.

 

buurtbos Noorderwijk