Erfpacht Begijnhofwoning

Het OCMW van Herentals geeft de begijnwoning met huisnummer 16 in erfpacht. De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting toegewezen aan de hoogste bieder.

De zitting vindt plaats op maandag 6 mei om 18 uur in de raadzaal van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). 

U kunt de woning vrij bezichtigen op zaterdag 30 maart tussen 10 uur en 13 uur. Het is ook mogelijk om de woning te bezichtigen op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Daarvoor maakt u een afspraak met de dienst patrimonium (tel. 014-28 50 50, patrimonium@herentals.be)

Hieronder vindt u de gedetailleerde info over deze woning.