Andere projecten i.v.m. de vesten

Herover de vestingsteden

Met het Europese Interreg project ‘Recapture the Fortress Cities’ of ‘Herover de vestingsteden’ willen we vergeten militair erfgoed zoals stadsomwallingen en forten opnieuw in gebruik nemen/heroveren om klimaatoverlast, betonnering en verkeersdrukte te bestrijden. Door gedempte grachten open te leggen, forten te vergroenen en in onbruik geraakte stadsomwallingen in te richten als veilige en natuurvriendelijke wandel- en fietsverbindingen geven we de dichtbebouwde stadsranden opnieuw ademruimte. 

Meer info over dit project.