Aanvraag alternatieve leercontext

Leerlingen van de AMWD Herentals kunnen voor het vak groepsmusiceren vanaf de derde graad hun leerervaring opdoen buiten de academiemuren. Deze verenigingen zijn door de academie erkend en komen hiervoor in aanmerking. Vul uw aanvraag hier online in of bezorg hem op het secretariaat voor 15 september 2019.

De voorwaarden zijn:

  • De betrokken vereniging is op de hoogte.
  • U bent stipt op tijd bij repetities en concerten (minimaal 36 lesuren per schooljaar).
  • De leerling verwittigt de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid
  • Bij herhaalde afwezigheid bezorgt de leerling de wettiging van de afwezigheid aan de academie.
  • Op vraag van de academie meewerken aan academieprojecten. De leerling kan gedurende deze periode vrijgesteld worden van de repetities in de ALC.
  • Een leerling/ouders die gedurende de afgesproken periode het vak niet langer wil volgen in de alternatieve leercontext, legt het stopzetten ervan ter bespreking voor aan de directeur.
  • Per schooljaar de alternatieve leercontext opnieuw aanvragen.

Contact

Lut Engelen, coördinator ALC
lut.engelen@gmail.com
0495-14 20 43