Advertentiewerving in samenwerking met de stad

Nieuwe infogids

De stad werkt samen met de uitgeverij Publi-Touch / InfoRegio aan een nieuwe onthaal- en informatiebrochure voor de stad Herentals. Deze brochure wordt aan al onze inwoners aangeboden. Nieuwe inwoners ontvangen bij hun inschrijving eveneens een exemplaar. De brochure bevat algemene informatie over het bestuur en de diensten van de stad Herentals. Hierdoor vormt de brochure een belangrijk instrument voor het wegwijs maken van de inwoners in onze stad.

Het stadsbestuur heeft de firma Publi-Touch / InfoRegio de toestemming gegeven om in het kader van deze infogids advertenties te werven bij de Herentalse ondernemers. De vertegenwoordiger van Publi-Touch is de heer Jef Claessens (gsm 0475-55 15 90, jef@inforegio.be). De heer Claessens kan zich identificeren via een brief van het stadsbestuur. Deze brief is een uniek exemplaar dat rechtstreeks aan de firma Publi-Touch / InfoRegio werd overgemaakt.

Nieuw stratenplan

Het grote hernummeringsproject van de stad brengt verschillende nieuwe straatnamen met zich mee. Daarom wil de stad nieuwe stratenplannen laten drukken. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om hiervoor opnieuw samen te werken met de firma Horemans uit Leopoldsburg. De firma financiert de uitgave met advertenties van lokale handelaars en diensten en zorgt voor de opmaak, het drukwerk en de bedeling. Het stadsbestuur bezorgt de firma de nodige informatie.

De vertegenwoordiger van de firma Horemans kan zich identificeren via een brief van het stadsbestuur. Deze brief is een uniek exemplaar dat rechtstreeks aan de firma werd overgemaakt.

 

Bij twijfel over de goede bedoelingen van advertentiewervers mag u altijd contact opnemen met de dienst communicatie, info@herentals.be, tel. 014-28 50 50.