Advertentiewerving in samenwerking met de stad

Nieuwe stratenplan

Op 13 mei 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om haar exclusieve samenwerking te verlenen aan Gentle nv voor het opstellen van een nieuw stratenplan van de stad Herentals. Dit stratenplan wordt aan al onze inwoners aangeboden. Nieuwe inwoners ontvangen bij hun inschrijving eveneens een exemplaar.
 
Het stadsbestuur heeft de firma Gentle de toestemming gegeven om in het kader van dit stratenplan advertenties te werven bij de Herentalse ondernemers. De vertegenwoordiger van Gentle kan zich identificeren via een brief van het stadsbestuur. Deze brief is een uniek exemplaar dat rechtstreeks aan de firma Gentle werd overgemaakt.
 
Bij twijfel over de goede bedoelingen van advertentiewervers mag u altijd contact opnemen met de dienst communicatie, info@herentals.be, tel. 014-28 50 50.