Code rood - Lessen vanaf 1 februari

 

LEERLINGEN DIE IN DE BASISSCHOOL ZITTEN (geboren in 2009, 2010, 2011, …)

MUZIEK
 
  • Iedere leerling kan zijn INSTRUMENTLES in de academie volgen, ook als hij naast de academie een hobby doet. Die lessen verlopen 1 op 1.
  • De lessen MUZIEKLAB gaan door via afstandsonderwijs. Voor dit vak zijn er dus geen lessen in de academie. Je leerkracht zal je informeren hoe hij dit aanpakt. Een oproep alvast om deze lessen en taken goed op te volgen. Ze zijn niet vrijblijvend, zonder deze lessen kan je achteraf moeilijk opnieuw aansluiten.
ALLE DOMEINEN
 
Wat als je verschillende lessen volgt aan de academie? Moet je dan kiezen?
  • Neen. De lessen aan de academie kunnen allemaal blijven doorgaan. Het DKO wordt gezien als één geheel. Dit betekent dat je de domeinen (muziek, woord, dans, beeldende kunst) die je volgt, mag blijven volgen met alle bijhorende vakken.
Worden de lesgroepen in de academie beperkt tot 10 kinderen?
  • Ja. Zit je in een klas met meer dan 10 leerlingen? Je leerkracht brengt je op de hoogte hoe hij dat zal aanpakken voor jouw les.
Wanneer gaan de maatregelen in?
  • Deze maatregelen gaan in vanaf 1 februari en lopen dan al zeker tot de krokusvakantie.
Wat met de beoordeling op het einde van het jaar?
  • Afhankelijk van de situatie op dat moment zullen sommige testen worden afgenomen via afstandsonderwijs en andere één op één. 

LEERLINGEN VANAF 12 JAAR (geboren in 2008, 2007, 2006, …)

  • Individuele lessen (instrument, zang, begeleidingspraktijk, woord) vinden plaats in de academie.
  • Enkel 1 op 1 lessen zijn mogelijk. Je bent dus alleen met je leerkracht in het leslokaal zonder medeleerlingen.
  • Groepslessen (dans, woordlab, groepsmusiceren, …) vinden niet plaats in hun gewone vorm. Je leerkracht bespreekt met jou in welke aangepaste vorm hij les zal geven.