Books With a View

De expo Books with a View is naar een nog nader te bepalen datum in 2021 verschoven. In onderstaand filmpje ziet u alvast een voorproefje van de prachtige kunstenaarspublicaties die de kunstenaars van project atelier maakten.
Books With a View