Aanvraag Vrijetijdspas

Bent u nieuw in Herentals of is er iets veranderd in uw situatie?

Vul hier de gegevens in van de samenwonende gezinsleden.

Gezinslid 1
Gezinslid 2
Gezinslid 3
Gezinslid 4
Gezinslid 5
Gezinslid 6

Voeg het attest van verhoogde tegemoetkoming (verkrijgbaar bij ziekenfonds) of attest van collectieve schuldbemiddeling (verkrijgbaar bij het OCMW of uw advocaat) toe.

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc.