Uitleenmateriaal
Aanvraag

Via onderstaand formulier kan u uitleenmateriaal aanvragen. Hier vindt u een inventaris van het beschikbare materiaal. Let op: voor een deel van het materiaal moet u rechtstreeks contact opnemen met de sportdienst.

Voor sommige activiteiten is het nodig een evenementenformulier in te vullen. Alle informatie hierover vindt u op via het evenementenloket. Voor aanvragen via het evenementenloket moet u geen aparte aanvraag meer doen voor materiaal. Straatfeesten moeten allemaal via het evenementenloket worden aangevraagd.

De materialen worden uitgeleend aan organisaties die een activiteit organiseren in samenwerking met de stad, verenigingen aangesloten bij een erkende Herentalse adviesraad voor activiteiten georganiseerd op het grondgebied van de stad, erkende adviesraden, Toerisme Herentals vzw, Herentalse rusthuizen, Herentalse scholen, organisatoren van straat- en buurtfeesten, omliggende gemeenten en het 29e Bataljon Logistiek. Voor andere aanvragen kan het college een beslissing nemen.

Lees hier het volledige reglement.
 

 
1 Vereniging 2 Contactpersoon 3 Activiteit 4 Vervoer 5 Voltooid