Aanvraag signalisatievergunning

Als u verhuist of u verwacht een levering, dan kunt u toestemming vragen om tijdelijk het openbaar domein in te nemen. Als u verbouwingen uitvoert, kan het zijn dat u een container, een stelling, ... moet plaatsen. Als dat alleen op het openbaar domein kan, dan moet u daarvoor toestemming vragen. Dat kan voor langer dan een dag.

Uw gegevens
Signalisatievergunning