Aanvraag parkeerverbod
Aanvraag

U kunt toestemming vragen om een of meerdere parkeerplaatsen in te nemen. Als het stadsbestuur uw aanvraag goedkeurt, kunt u de verkeersborden voor het parkeerverbod afhalen in de stedelijke werkplaats (Hemeldonk 8). Minstens 24 uur voor de aanvang van het parkeerverbod moet u dan het formulier 'tijdelijk parkeerverbod' invullen en bezorgen aan de Lokale Politie Neteland (De Beukelaer-Pareinlaan 3).

Uw gegevens
Parkeerverbod