Herentalse Raad voor Personen met een Handicap (HRPH)

De Herentalse Raad voor Personen met een Handicap (HRPH) adviseert het stadsbestuur over alle aangelegenheden die te maken hebben met personen met een handicap. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van gebouwen. De raad bestaat uit mensen met een handicap, verenigingen of organisaties die in Herentals met personen met een handicap te maken hebben.
 
De raad wil een kijk krijgen op de noden, de activiteiten en voorzieningen voor mensen met een handicap. Via de raad willen ze activiteiten promoten en beter op elkaar afstemmen. De raad richt zich tot het stadsbestuur en tracht invloed te krijgen op het beleid inzake bijvoorbeeld de toegankelijkheid van openbare gebouwen, openbare dienstverlening of de heraanleg van straten en pleinen.
 
De raad staat open voor iedereen die te maken heeft met personen met een handicap en komt vier keer per jaar samen in het administratief centrum. Hebt u interesse, laat het dan weten en u wordt uitgenodigd op een volgende bijeenkomst. Ook suggesties, tips en klachten zijn welkom. 
 
Meer informatie
 
Dienstencentrum Convent2, Rosette Cloots, Augustijnenlaan 26, 2200 Herentals, tel. 014-28 20 00