Sint-Waldetrudiskerk

De Sint-Waldetrudiskerk is een voorbeeld van zuivere Brabantse gotiek. Het beschermde monument is opgetrokken uit Ledische zandsteen. De speciale positie van de toren tussen koor en beuk is een van de opvallendste kenmerken van de kerk. De toren lijkt wel in het schip te zakken. Dit is allicht te verklaren door het feit dat de toren het enige overblijfsel is van de oorspronkelijke veertiende-eeuwse kerk.
 
De rechtopstaande torenspil vervangt sinds 1901 het boltorentje van 1796. De hoogte van de spil, vanaf het metselwerk tot aan de voet van het kruis bedraagt 33 meter.
 
Met de bouw van het koor werd in 1417 begonnen, en in 1449 werd het koor overwelfd. De kerk is rijkelijk versierd met borstweringen, waterspuwers, nissen en torentjes.
 
In 1453 begon men met de bouw van het schip. Het schip is veel soberder dan het koor.
 
De kerk bevat heel wat kunstschatten, zoals het bewonderenswaardige retabel van Sint Crispien en Crispiniaan en schilderijen van de Franckens, DeVos en Cossiers.
 
U kunt de kerk bezoeken van eind april tot eind september op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur. Er is een gratis brochure ter beschikking.
 
Voor vragen in verband met eucharistievieringen, huwelijken, doopsels en uitvaartdiensten kan u terecht op het telefoonnummer 014-21 12 12.
 
Sint-Waldetrudiskerk Herentals