Dienstencentrum 't Convent

Het lokaal dienstencentrum is er voor iedereen, met bijzondere aandacht voor doelgroepen zoals ouderen + 55 jaar, personen met een beperking, nieuwkomers, mensen in armoede,…  Iedereen kan in het dienstencentrum zijn vrije tijd zinvol besteden, zijn sociaal netwerk versterken en zich ontplooien.  Doelstelling van het dienstencentrum is iedereen zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam te houden. Het algemeen welzijn staat hierbij centraal.   Het OCMW bouwt momenteel aan een nieuw dienstencentrum op de site van het oude moederhuis Sancta Maria. De verbouwingen vorderen zeer goed en zouden eind 2017 klaar moeten zijn zodat het dienstencentrum begin volgend jaar kan verhuizen.

Dienstencentrum = infopunt voor de thuiszorgdiensten:

 • algemene hulpvragen: advies over het volledige aanbod van materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening
 • maaltijden aan huis
 • gezinszorg
 • voetverzorging
 • vervoersdiensten: minder mobielen centrale (MMC) en dienst aangepast vervoer (DAV)

Dienstencentrum = ontmoeting en ontspanning:

 • gezellige cafetaria
 • kaartnamiddagen
 • bingo spelen
 • petanque spelen
 • buurtwerking
 • gelegenheidsactiviteiten

Dienstencentrum = infopunt voor senioren

Je kunt in 't Convent terecht voor vragen over alle sociale dienstverlening in Herentals.  Je kunt langskomen in ’t Convent zelf of een afspraak maken voor een huisbezoek. Onze medewerker van het bezoekersproject komt bij jou thuis toelichting geven over alle sociale voordelen en bekijkt samen met jou of u al je rechten benut.  Er worden in het dienstencentrum ook regelmatig infosessies gegeven over actuele of algemene onderwerpen: belastingaangifte via internet, erfenisrechten, dementie,…  Ook preventie verdient extra aandacht.  Zo is er maandelijks een gratis bloeddrukmeting en een bewegingsklas yoga.

Dienstencentrum = cursussen volgen en creatief zijn

U kunt in ’t Convent taal- en computercursussen volgen, maar ook bloemschikken, schilderen, tekenen, hobbyateliers, kantklossen,…  De lessen worden gegeven door vrijwilligers.  De meeste cursussen worden in Herentals gegeven, maar ook in het Dorpshuis van Noorderwijk.

Infopunt dementie: voor mantelzorgers en familie van personen met dementie, elke tweede dinsdag van de maand tussen 14 en 16 uur.