Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. 

 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
 • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort.

De klassen duiden op de graad van hinder van uw bedrijf voor mens en milieu.

 • Klasse 1: de meest hinderlijke activiteit
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit

Procedure

Ga zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort via de lijst op VLAREM 1.

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 1? Vraag uw milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het stadsbestuur. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden. Maak hiervoor een afspraak bij de milieudienst (via het stadsloket).
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 3? Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Gebruik hiervoor het modelformulier.

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning?

 • Raadpleeg de Handleiding Milieuvergunningsaanvraag
 • Maak een afspraak met de milieudienst (via het stadsloket).
 • Via eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens valideren. U moet daarna uw aanvraag wel afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Beroep

Als uw milieuvergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.