Attest samenstelling van het gezin

Een bewijs van samenstelling van het gezin (of gezinssamenstelling) is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

U kan het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

U kunt uw bewijs van gezinssamenstelling op drie manieren aanvragen:

  • U vraagt het bewijs aan rechtstreeks via het rijksregister (via Mijn Dossier, met kaartlezer).
  • U vraagt het bewjs aan via de website van de stad (zonder kaartlezer). De stad behandelt uw aanvraag binnen de twee werkdagen. U ontvangt het document via De Post. U kunt het bewijs ook afhalen bij het stadsloket op het administratief centrum. Breng in dat geval uw identiteitskaart mee.
  • U gaat naar het stadsloket op het administratief centrum. Zij bezorgen u het bewijs.

Voor het afhalen van een bewijs van gezinssamenstelling moet u geen afspraak maken.

Breng uw identiteitskaart mee

Een bewijs van gezinssamenstelling is gratis.